Czym jest defibrylator AED i jak działa?

Utrata przytomności wymaga szybkiej reakcji otoczenia. Pomoc powinna zostać udzielona tak szybko, jak to tylko możliwe. Warto wiedzieć, że defibrylator AED może okazać się skutecznym ratunkiem. Nieprawdą jest, że wspomniane urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez ratowników – dopuszcza się jego wykorzystywanie również przez osoby, które nie posiadają doświadczenia medycznego.

Czym jest defibrylator AED?

Defibrylator AED (Automated External Defibrillator, czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny), to specjalistyczne urządzenie, dzięki któremu pierwsza pomoc przebiegnie sprawnie oraz efektywnie. Informuje ono użytkownika o tym, czy dana osoba potrzebuje defibrylacji. Warto wspomnieć zarówno o komendach głosowych, jak i wizualnych.

Prezentowany defibrylator wyposażony jest w dwie elektrody, które naklejane są na klatkę piersiową. To właśnie one odpowiadają za analizę rytmu serca. Na podstawie otrzymanych wyników urządzenie decyduje o tym, kiedy nastąpi wyładowanie elektryczne, a także jaka będzie jego siła. Trzeba jednak zaznaczyć, że defibrylator AED może pracować również w trybie półautomatyczny. W takim przypadku poinformuje on ratownika o konieczności defibrylacji, jednak wyzwolenie impulsu wymaga manualnej obsługi.

Gdzie wykorzystuje się defibrylatory AED?

Defibrylatory AED powinny znaleźć się w miejscach użyteczności publicznej. Nigdy nie wiadomo, kiedy zajdzie potrzeba ratowania życia. Nie zapominajmy, że czas od utraty przytomności do przyjazdu pogotowia ratunkowego bardzo często decyduje o tym, czy osoba poszkodowana przeżyje, czy też nie. Zastosowanie defibratora może również uchronić przed pojawieniem się trwałych zmian w organizmie, które mogą doprowadzić do niepełnosprawności.

Z defibrylatorami automatycznymi można spotkać się w szkołach, przedszkolach, galeriach handlowych, biurach, zakładach pracy, instytucjach użyteczności publicznej, a także wielu innych obiektach. Coraz częściej stanowią one podstawę wyposażenia.

Kto może korzystać z defibrylatora AED?

Nie istnieją przepisy prawa, które jednoznacznie określiłyby, kto może korzystać z automatycznego lub półautomatycznego defibrylatora. Wiadomym jest, że najczęściej jest on stosowany przez lekarzy oraz ratowników, jednak w wielu sytuacjach pomoc musi zostać udzielona natychmiast. Sporym atutem jest fakt, że urządzenie jest intuicyjne w obsłudze.

Jeśli zachodzi taka potrzeba, to opisywane urządzenie może zostać użyte nawet przez osobę, która nie posiada wiedzy medycznej, czy też ukończonego kursu pierwszej pomocy.