Na czym polegają negocjacje społeczne w biznesie?

Prowadzenie własnej firmy nieodłącznie wiąże się z koniecznością brania udziału w procesach negocjacyjnych z partnerami biznesowymi czy klientami. Równie ważne dla pracodawcy są jednak negocjacje społeczne – spotkania, w których po drugiej stronie sporu pojawiają się pracownicy lub całe grupy zawodowe. Jaka jest specyfika tego typu negocjacji i jak stworzyć na nie przestrzeń?

Negocjacje społeczne – kilka słów o ich istocie

By dobrze zrozumieć ramy negocjacji społecznych, warto poświęcić chwilę na analizę ich definicji. Terminem tym określa się na ogół rozmowy prowadzone pomiędzy 2 grupami, z których jedna dysponuje większym kapitałem i możliwościami. W warunkach biznesowych są to na ogół spotkania, których celem jest zmiana pewnych aspektów pracy zatrudnionych podwładnych lub też wysokości ich zarobków.

Oczywiście, także rozmowę z pracownikiem dążącym do uzyskania wyższej pensji można teoretycznie podpiąć pod koncepcję negocjacji społecznych. Jednak w praktyce mówimy o nich raczej wtedy, gdy mamy do czynienia z bardziej sformalizowanymi spotkaniami z udziałem większej grupy. W tej kategorii mieści się także współpraca z związkami zawodowymi, jak i z organizacjami non-profit.

Jeszcze innym typem negocjacji, z którymi mają do czynienia zwłaszcza większe przedsiębiorstwa, mogą być rozmowy z przedstawicielami lokalnej społeczności. Stanowią one konieczność choćby w sytuacji, gdy planowana inwestycja firmy budzi kontrowersje w środowisku, w którym ma się pojawić.

Negocjacje społeczne w biznesie – optymalny przebieg

Rozwiązywanie konfliktów na linii pracodawca-grupa zawodowa wymaga od obu stron sporo dobrej woli, zaangażowania, a także opanowania szeregu złożonych umiejętności negocjacyjnych. W wyniku tego negocjacje społeczne przybierają na ogół szczegółowo opracowaną formę, gdzie niewiele miejsca pozostawia się przypadkowi.

Efektywność tej strategii ma związek z dużym prawdopodobieństwem pojawienia się napięć o sporym emocjonalnym natężeniu, które przy spontanicznym spotkaniu mogłyby przerodzić się w agresję. Ta zaś nie prowadzi nigdy do uzyskania pożądanego kompromisu lub kooperacji, który są przecież podstawowymi celami na końcu negocjacyjnej drogi. Z tego względu przy tworzeniu projektu negocjacji społecznych przydaje się doradztwo ze strony doświadczonych specjalistów.

Zawodowi negocjatorzy to osoby, które doskonale opanowały kreowanie struktury takich spotkań, wykazując się przy tym dużą elastycznością, empatia i zdolnością do zażegnywania konfliktów. W poważniejszych sytuacjach, gdy kompromis nie wydaje się realistyczną opcją, należy rozważyć obecność bezstronnego negocjatora na wszystkich etapach procesu.